Löda på silver

Att löda är en konst och mycket kan hända. Det kräver övning och känsla. Man lär sig med tiden. Den egna erfarenheten är den viktigaste. Räkna med att misslyckas ett antal gånger, det gör alla och varje gång lär du dig något nytt. Avbryt alltid en lödning om det känns tveksamt. För min egen del är det viktigt att jag inte är stressad när jag ska löda för då misslyckas jag mycket oftare. Det är också viktigt att planera lödningarna på smycket man ritar och verkligen tänka efter hur man ska göra. Det lönar sig.

Lödning är ett viktigt moment när man sysslar med silversmide. Man bör tänka på hur lödningarna ska göras när man planerar och ritar upp sitt arbete. Det vi skriver om här är hård lödning och det innebär att man löder i en temperatur över 550⁰C.

Det första som behövs är en brännare. Här använder vi butangasbrännare som vi fyller på efter hand. Det är ett par saker man ska tänka på. Hur du riktar lågan har stor betydelse för resultatet. Är lågan gul så är den för svag, öka då mängden gas. Det är bra att veta att lågan är som varmast i den blå spetsen.

Lödningen sker på ett material som tål värmen och är isolerande t e x keramiska plattor eller skamoflex. Det är bra om man har tillgång till en lödkarusell för då kan man rotera föremålet om det behövs.

Det material man använder för att löda samman två stycken kallas för slaglod. Lodet har en smältpunkt som ligger under silvrets. Det finns lod i form av pasta, plåt och tråd.  Det finns 5 olika sorters lod för sterlingsilver som smälter vid olika temperaturer.  Lodet är en legering som består av silver, koppar och zink. Ju större mängd zink ju lägre smältpunkt. Ju lägre smältpunkt ju gulare blir fogen och då ska man tänka på att ”gömma” fogen när man använder vekt eller extra vekt lod. Man brukar markera vilket sorts lod det är genom att böja silvertråden på olika sätt. Nedan finns de markeringar vi använder:

Lod till sterlingsilver

Det kan vara svårt för nybörjare att använda extra hårt lod då det ligger nära silvrets smältpunkt. Silver 999 har högst smältpunkt, sedan kommer silver 925 och sedan 830. Ju mer koppar ju lägre smältpunkt och då gäller det att vara försiktig med de hårda loden. Man använder de olika loden för att göra flera lödningar efter varandra på samma arbete. Man startar med ett hårt lod för att sedan vandra nedåt i temperatur. På så sätt bevaras tidigare lödningar intakta.

För att man ska kunna löda så måste lödstället och lodet vara rent. Till detta kan man använda fil eller skavstål, se upp med fett från fingrarna, det är också förorening. För att lodet ska fästa och flyta ut på rätt ställe så penslar man både lödställe och lodet med flussmedel eller lödvatten som det också kallas. Det hindrar oxidering på lödstället. Lödvattnet smälter vid lödningen och bildar en glasklar hinna på silvret. Dess verkan varar ungefär 3 min sen är det förbrukat. Det kan även förbrukas snabbare om man använder för hög värme. Tänk på när du gör flera lödningar efter varandra så kan du skydda de tidigare lödningarna med flussmedel.

Inför lödningen kan man behöva staga upp bitarna så de hålls i rätt läge tills fogen stelnat. Detta kan man göra med hjälp av 3.e hand, bindtråd eller staga upp med bitar av keramisk platta.

Lödning steg för steg:

1 Fila bitarna så de passar ihop. Fogen ska vara mindre än 0,3 mm annars fyller lodet inte ut den. Ett bra riktmärke är att ljuset inte ska synas genom fogen.

2 Rengör lödstället och lodet genom avfettning, filning (och använda skavstål).

3 Pensla lod och lödstället med lödvatten (hindrar oxidation).

4 Värm så att lödvattnet bubblar upp och vattnet försvinner.

5 Pensla lodet med lödvatten.  Lägg lodet (paljan) på plats.

6 Värm hela stycket genom att cirkulera med brännaren för att sedan värma extra på lödstället.

7 När lodet smält så sugs det in i fogen. Avlägsna då omedelbart lågan. Kyl i vatten. OBS! Argentium får ej kylas omedelbart.

8 Lägg i syra.

9 Skölj i vatten, torka torrt.

10 Efterarbeta genom att fila och slipa ner fogen. Rengör om du ska löda fler gånger.

Felsökning

 • Lodet blir en kula.

Avbryt lödningen. Det kan bero på flera saker.

 1. Du kan ha glömt pensla på lödvatten.
 2. Lodet eller lödstället är förorenat. Avlägsna lodet och rengör lödstället. Ta nytt lod. Pensla med lödvatten och börja om. Var lite mer generös med lödvattnet och försiktig med temperaturstegringen om det behövs. Föroreningen kan bero på dålig rengöring, fett från fingrarna, syrarester eller förbrukat lod (p g a lång lödtid eller att lödvattnet har kokat).

      3 För låg temperatur p g a för liten brännare i förhållande till föremålet eller felaktig lödsten som leder bort för mycket värme.

 

 • Lod som inte vill smälta. Avbryt. Du riskerar att smälta silvret i dina försök att smälta lodet. Det har bildats ett skinn av zinkoxid på lodet som hindrar det att smälta. Detta beror på att lodet är förbrukat. Rengör lod och lödställe för att börja om lödningen. Var lite mer generös med lödvattnet och försiktig med för snabb temperaturstegring om det behövs.

 • Fogen blir spröd och ser ut att gräva sig in i silvret.
 1. För hög temperatur gör att fogen blir spröd. Lodet kan "koka".
 2. Ju längre tid man värmer ju större är risken att fogen blir spröd och börjar fräta sig ner i silvret. Det händer framförallt med det veka lodet. Lödvattnet är förbrukat, fogen oxiderar och zinken i lodet står för frätsåren. Slipa ner, rengör och börja om lödningen.
 • Lodet går bara åt ena hållet. Detta beror på ojämn värme. Ibland kan styra lodet med brännaren och då kan man rätta till detta när man löder. Var noga med att värma ämnet jämn i fortsättningen. En bra regel är att lodet går till det varmaste stället.
 • Svårt att löda många små bitar på en stor bit. Lodet går inte dit du vill. När man ska löda flera små ämnen på ett stort så vänd på de små ämnena sätt lödvatten och smält lod på baksidan av dem. Lägg sedan ämena på plats på den stora biten som redan är behandlad med lödvatten och löda.
 • Lodet vill inte gå ner i fogen.
 1. Lodet kommer ibland lite långt från fogen så att inte kapillärkraften kan verka och då kan man dra det smälta lodet rät med en pincett eller bindtråd. Akta fingrarna.
 2. Finns det grader kvar från filningen kan lodet inte komma ner i skarven. Avlägsa graderna innan du försöker igen.
 • Hål i den färdiga fogen beror på dålig passning mellan bitarna.
 • Fogen kan öppna sig när spänningen försvinner. Lägg fogen ner mot lödplattan.
 • Små öglor som inte fastnar på stora ämnen. Lägg ölgan närmst dig för värmen går framåt. Värm bara det stora ämnet till en börja med. Ser du ändå att det lilla ämnet blir rött innan det stora, flytta fokus från det lilla ämnet till det stora och eventuellt ta bort brännaren ett litet tag. Tips använd titanplattor när du lägger din lilla öglan på plats. Det avleder värme. Titanbitar är bra när du vill avleda värmen från ett ställe.
 • Stora skuggor på smycken som är polerade. Rester av oxidering kan ge detta fenomen. Lägg smycket i syra och polera upp sedan.
 • Silvret blir rött efter syrabadet. Stålpincett eller bindtråd har varit i kontakt med syran. Byt syran.

Om du löder så det bildas ett hålrum så måste det alltid finns ett utgångshål annars kan ämnet sprängas.

Lödvett

 • Sitt åt samma håll när ni löder, så lågorna riktas åt samma håll.

 

 • När ni startar brännaren håll upp den i luften så lågan riktas rakt fram. Avluta på samma sätt.

 

 • Fyll på brännaren utanför rummet.

 

 • Använd i första hand titanpincetter.

 

 • Inget papper eller annat brännbart liggande på bordet.

 

 • Ämnet ska sköljas i vatten före och efter syra. Var noga med att torka torrt efteråt så verktygen inte rostar.

TILL MENYN

Brännare med blå låga. Brännare med blå låga. Brännare med blå låga. Brännare med blå låga. Brännare med blå låga. Här ser man tydlig den blå spetsen i lågan där det är som varmast.
Lödsticka Lödsticka Lödsticka Lödsticka Lödsticka En lödsticka av titan kan vara bra att ha för att rätta till något vid lödning. Man kan t ex peta till en bit tråd som lagt sig fel.
Lödning av kedja. Man kan ha nytta av gamla lödplattor och spruckit när man ska löda kedjor. Man klämmer fast länken som är intill den länken du ska löda. På så sätt isolerar man länken när man löder.
Smycke med silvertulpan. Smycke med silvertulpan. Smycke med silvertulpan. Smycke med silvertulpan. Smycke med silvertulpan. Här får man tänka till i vilken ordning man ska arbeta och vilket lod man ska använda innan man startar.
Handgjord silverkedja Handgjord silverkedja Handgjord silverkedja Handgjord silverkedja Handgjord silverkedja Att gör en silverkedja är en bra övning för arr lära sig löda.
Silverring med katter Den här typen av ring kräver att man kan lödning och man har fördel av en viss teknik.
Kärlekkram Kärlekkram Kärlekkram Kärlekkram Kärlekkram Noggran lödning och snygga fogar lägger grunden till ett elegant smycke.