Att göra steninfattningar

Olika fattningar Olika fattningar Olika fattningar Olika fattningar Olika fattningar En fin fattning kan förhöja ett smyckes skönhet.

Att göra infattningar är ett precisionsjobb. De verkliga specialisterna är juvelerarna som har en omfattande utbildning på just infattningar. Något som man alltid ska sträva efter vid alla infattningar är att få så stort ljusinföde i stenen som möjligt. Tänk efter var och hur du placerar din infattning. Det gäller att ha tålamod vid infattningar och det är en fördel om du inte är stressad. 1/2 mm:s fel kan förstöra en hel fattning rejält. Jag tänker gå igenom 3 sorters fattningar här klofattning, riven fattning (nedsänkt fattning) och kistfattning (stängd fattning). När det gäller argentiumsilver så antingen får man ha en som tål värme upp till 300 grader och göra infattningen innan härdningen, eller så får man göra en fattning av finsilver och göra den efter härdningen. Jag delar med mig vad jag kan och jag gör inga anspråk på att vara specialist på området men en del kan jag. 

Klofattning

Klofattning är den fattning som släpper in mest ljus i stenen. Här visas två sätt att göra den. På den första fattningen har jag bundit ihop 4 trådar, böjt dem lite utåt där de inte är ihopbundna och lödat ihop dem i ena ändan där de är bundna. Öppnar trådarna mer, tar av bindtråden, jämnar till dem i botten och så har du början till en fattning. Den andra fattningen är gjord av en utsågad stjärna (se bild) vars uddar man viker upp. Fattningen kan lödas fast på smycket så får du mer att hålla i. Man kan redan nu börja att ta bort rispor och förpolera. Man ser till att alla fyra klorna som ska hålla stenen är exakt lika långa. När man bestämmer var stenen ska sitta så är regel nr 1 att den får inte röra vid botten. När man har bestämt hur högt stenen ska sitta så gör man markeringar på exakt samma höjd på klorna. Här är det urviktigt med precision. Man kan fila jacken i klorna men man kan även använda en linsfräs som man sätter i en pelarborrmaskin. Man fixerar smycket så klorna hela tiden håller samma höjd, men att den kan flyttas runt på borrmaskinen ledigt och lätt. Man kan då försiktigt köra jack med linsfräsen i klorna på fattningen. Tänk på att fräsen går runt på ett håll så håll dig till ena sidan av fräsen och flytta fattningen. Jag råder dig att pröva detta på en bit silvertråd först. Sen kapar man klorna ovanför jacken och filar till klorna som på bilden. Man kan prova och sätta i stenen och se hur den sitter. Man tar sen av stenen och rättar till det man inte är nöjd med, gör iordning smycket helt färdigt och allra sist sätter man i stenen. Man kan fixera klorna med en tryckare.

Riven fattning

Riven fattning Riven fattning Riven fattning Riven fattning Riven fattning Hur gör en riven fattning

Riven fattning innebär att stenen är nedsänkt. För att göra denna fattning krävs speciella fräsar och man gör klokt i att ser till att stenen fasettslipad och rund med samma mått som fräsarna. Det första man kollar är att godset är tillräckligt tjockt. Det ska minst vara stenens höjd plus 1/2 mm. Smycket görs färdigt innan man börjar att sätta stenen, eventuellt kan man borra hålet innan. Man utgår från diametern på stenen. Först borrar man ett hål som är ungefär 2/3 av stenens diameter. Sen sätter man en spetsfräs i ett universalverktyg så man kan skruva förhand. Det är färdigt när fräsen står i jämnhöjd med silvret. Då byter man till en stenlägesfräs och fortsätter en bit till. Man provar med stenen med jämna mellanrum. Det är viktigt att man är rädd om graderna som bildas. När stenen ligger en bit under silverytan så är det dags att fästa stenen. Jag gör det med tillfilade gamla stålstrumpstickor (det finns specialverktyg) .Man jobbar runt hålet med stickan och trycker till kanten som till viss del består av de där graderna man skulle vara rädd om. Känn underifrån med sticka om stenen sitter eller glappar. Håll på tills du är nöjd.

Kistinfattning

Kistinfattning är den fattningen där stenen har har en sarg. Enklaste sättet att göra en kistfattning är att använda sig av ett rör vars innerdiameter är lite mindre än stenen och rörets ytterdiameter är större än stenens. Om rörets innediameter är 3mm och ytterdiametern är 4mm så ska stenens diameter vara 3,5mm. Rör är bra till runda fasettstenar i speciella mått som passar till stenlägesfräsarna. Först sågar man av den längden man vill ha på röret och löder fast det på smycket, sen borrar man hål i botten innei röret. Hålet ska vara ungefär 2/3 av stenens diameter. En stenlägesfräs som har samma diameter som stenen sätts i ett universalverktyg. Man fräser sen för hand med stenlägesfräsen så där blir en liten hylla som stenen ligger på. Där ska vara tillräckligt med utrymme så att det blir en liten kant som kan tryckas över stenen. När det ser bra ut så gör man färdigt smycket. Till sist sätter man i stenen. Jag brukar först dra med tryck längs med kanten med ett polerstål. Ibland räcker det med detta. Vill inte kanten gå över stenen så får man använda en tryckare och trycka till bit för bit så att silvret kommer över stenen. Det kan hända att det inte räcker med handkraft utan att man får slå lätt med en hammare. När du är nöjd putsas och poleras sargen upp med trissor och polerstål och du är färdig. Lite svårare är det om man ska göra en sarg själv. Jag brukar använda 0,5mm finsilver. För fasettstenar gäller samma regler som vid röret när det gäller storleken på sargen. När du ha platta stenar gäller följande. Jag bestämmer vilken höjd jag vill ha på sargen, sågar ut en remsa som jag lindar runt stenen och lägger lite omlott och sågar av. Jag finjusterar längden med filar. Sargen ska sitta tight men inte för tight för det kommer en lödning i botten längs sargen. Sargen lödas ihop med hårt lod och formas efter stenen. Man löder sargen med halvhårt lod på antingen direkt på smycket eller en bit silver som blir en botten sen. Man gör hål i botten om man ska ha det. Ska man ha en fasettsten fräser man en hylla med en stenlägesfräs i en pelarborrmaskin. Man får ta det lungt för stenägesfräsen får inte bli för varmt då mister den härdningen. Samma regler gäller här när man fräser som vid röret. När man har gjort sin fattning och stenen ligger bra så gör man färdigt sitt smycke och det sista man sätter i är stenen. Man går tillväga på samma sätt som beskrivits innan med röret både vid fasettsten och och cabuchon (stenen med platt botten). Det viktiga är att tryckaren inte träffar stenen. Har du inget hål i botten prova stenen med tunt tyg eller en påse omkring stenen så du får upp den igen.

Kistinfattning Kistinfattning Kistinfattning Kistinfattning Kistinfattning Att sätta i en sten till färdigt smycke.
Ring med blå safir Ring med blå safir Ring med blå safir Ring med blå safir Ring med blå safir Blå safir med ljusinflöde

Ring med en safir satt med riven fattning. I och med fattningen sitter ovanpå ringarna så får man ljusinflöde i stenen.

Kistfattning med en rutil kvarts. För att få maximalt ljusinföde på stenen så har jag struntat i hålet under till och öppnat upp fattningen på sidan, med ett fantastikt resultat.

Tryckare Tryckare Tryckare Tryckare Tryckare Tryckare att använd vid klofattning och kistfattning
Sten med klofattning Sten med klofattning Sten med klofattning Sten med klofattning Sten med klofattning Sten med klofattning där klrna lödats på den underliggande plattan för att sen böjas över stenen. Elevarbete
Ring med blingsten och klofattning. Ring med klofattningen som var gjord med trådar. Här är fattningen förstärkt med en ring. Elevarbete
Fräsar Fräsar Fräsar Fräsar Fräsar Här är en spetsfräs och en stenlägesfräs
Universalverktyg med stenlägesfräs Universalverktyg med stenlägesfräs Universalverktyg med stenlägesfräs Universalverktyg med stenlägesfräs Universalverktyg med stenlägesfräs Universalverktyg med stenlägesfräs.
Linsfräs Linsfräs Linsfräs Linsfräs Linsfräs Linsfräs
Verktyg att trycka silvret över stenen vid riven fattning Verktyg att trycka silvret över stenen vid riven fattning Verktyg att trycka silvret över stenen vid riven fattning Verktyg att trycka silvret över stenen vid riven fattning Verktyg att trycka silvret över stenen vid riven fattning Specialverktyg att trycka silvret över stenen vid riven fattning.
Hur då håller verktygen när du fräser för hand Hur då håller verktygen när du fräser för hand Hur då håller verktygen när du fräser för hand Hur då håller verktygen när du fräser för hand Hur då håller verktygen när du fräser för hand Hur då håller verktygen när du fräser för hand.
Infattningar att göra vid kanten. Infattningar att göra vid kanten. Infattningar att göra vid kanten. Infattningar att göra vid kanten. Infattningar att göra vid kanten. Detta är en riskfylld metod, endast för den erfarne då det är lätt att stenen spricker. Man kan ta en skentång och dra längs med kanten för att få en jämnare kant. OBS! Var lätt på handen annars kan stenen spricka. Görs på eget bevåg.
Rätta till sten Rätta till sten Rätta till sten Rätta till sten Rätta till sten OBS! Riskfylld metod, stenen kan lätt spricka, endast för den erfarne. Man kan med en parallelltång med plastbackar trycka lätt över hela stenen för att rätta till en sten som har lagt sig lite fel. Var lätt på handen för stenen kan spricka. Görs på eget bevåg.